Mandel-Nougat

Mandel-Nougat-Eili mit Pralinéfüllung

110g
CHF 3.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Eili mit Pralinéfüllung

500g
CHF 17.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Eili mit Pralinéfüllung

1000g
CHF 33.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Ei hübsch dekoriert

160g
CHF 6.90
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Stehhase

300g
CHF 12.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat Sitz-Hase gross

200g
CHF 8.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Stehhase

120g
CHF 5.50
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat Hase lange Ohren

100g
CHF 4.90
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat mini Häsli

40g
CHF 2.90
inkl. 2.5% MwSt.

Mandel-Nougat-Schweinchen

150g
CHF 7.50
inkl. 2.5% MwSt.